Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych

piątek, 27 kwietnia 2012

Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2012 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików