Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików