kalendarz lista

 • 1 września

  piątek
  • Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Uroczystości związane z obchodami 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

   więcej

   (Wieluń)

 • 5 września

  wtorek
  • Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie nr 1/1.3.1/2017 projektów grantowych BRIdge Alfa

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 12 września

  wtorek
  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (KPRM)

  • Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych

   więcej

   (Sejm RP)

  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 13 września

  środa
  • Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

   więcej

   (KPRM)

  • Posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

   więcej

   (Warszawa, siedziba MNiSW)

 • 14 września

  czwartek
  • Fulbright – wręczenie dyplomów polskim stypendystom

   więcej

   (Warszawa)

  • Zamknięcie naboru wniosków w 8. konkursie Eurostars-2

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 15 września

  piątek
  • Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w konkursie na Koordynatorów Dyscyplin NCN

   więcej

   (Kraków, NCN)

  • Zakończenie naboru wniosków w konkursach na Zintegrowane Programy Uczelni

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 18 września

  poniedziałek
  • Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w drugiej edycji konkursu NCBR na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Narodowy Kongres Nauki

   więcej

   18 września - 20 września (Kraków)

  • Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 19 września

  wtorek
  • Narodowy Kongres Nauki

   więcej

   18 września - 20 września (Kraków)

  • Narodowy Kongres Nauki

   więcej

   19 września - 20 września (Kraków, Centrum Kongresowe ICE)

 • 20 września

  środa
  • Narodowy Kongres Nauki

   więcej

   18 września - 20 września (Kraków)

  • Narodowy Kongres Nauki

   więcej

   19 września - 20 września (Kraków, Centrum Kongresowe ICE)

 • 21 września

  czwartek
  • Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   21 września - 22 września (Warszawa, Senat RP)

  • Zamknięcie naboru wniosków pełnych w konkursie 2017 Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 22 września

  piątek
  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   21 września - 22 września (Warszawa, Senat RP)

  • Posiedzenie Komitetu Audytu

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Konferencja "Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej"

   więcej

   (Warszawa)

  • XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ "Solidarność"

   więcej

   (Radom)

 • 23 września

  sobota
  • Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej

   więcej

   (Widoma)

 • 24 września

  niedziela
  • 25-lecie Stowarzyszenia Małopolskich Sołtysów

   więcej

   (Kraków, UJ)

 • 25 września

  poniedziałek
  • Posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych

   więcej

   (Warszawa)

 • 26 września

  wtorek
  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie nr 1/1.3.1/2017 projektów grantowych BRIdge Alfa

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Udział w konferencji Wydziału Zarządzania UW

   więcej

   (Zalew Sulejowski)

  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   26 września - 27 września (Warszawa, Senat RP)

 • 27 września

  środa
  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   26 września - 27 września (Warszawa, Senat RP)

  • Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badan i Rozwoju

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

   więcej

   (Warszawa, Sejm RP)

  • Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

   więcej

   (Warszawa)

 • 28 września

  czwartek
  • Inauguracja katedry w Cambridge

   więcej

  • Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Konferencja Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

   więcej

   (Mszczonów)

  • Uroczysta inauguracja roku akademickiego ZUT w Szczecinie

   więcej

   (Szczecin)

 • 29 września

  piątek
  • Uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Wałczu

   więcej

   (Wałcz)

  • Uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Teatralnej

   więcej

   (Warszawa)

  • Uroczysta inauguracja roku akademickiego SGGW w Warszawie

   więcej

   (Warszawa)