Zadania Ministerstwa we współpracy z zagranicą

Ministerstwo negocjuje i realizuje umowy i porozumienia międzynarodowe, ustala warunki  kierowania polskich naukowców i wykładowców za granicę, oraz zasady pobytu naukowego cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się sprawami poświadczania znajomości języka polskiego i lektorów języka polskiego za granicą.

Wspieramy współpracę naukową i studencką – z Unią Europejską i w ramach relacji dwustronnych z  partnerami na całym świecie. Dbamy też o to, by do Polski coraz chętniej przyjeżdżali badacze i studenci  z zagranicy (dla nich przygotowaliśmy wielojęzyczny portal www.go-poland.pl). Reprezentujemy polską naukę i szkolnictwo wyższe w gremiach międzynarodowych (OECD, UNESCO, COMPET, komitety programowe Horyzontu 2020, Inicjatywy Wspólnego Programowania). 

W tej części serwisu można znaleźć informacje o współpracy z zagranicą i dane kontaktowe pracowników Ministerstwa, którzy się tym zajmują. Są tu też informacje o zasadach uznawalności wykształcenia zagranicznego oraz o poświadczeniu dokumentów. 

Kto się tym zajmuje?

Program umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego

ogłoszony 19 czerwca 2015 r.

Współpraca z zagranicą - kontakt w Ministerstwie

Tagi: Współpraca z zagranicą

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików