Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Iwona Olifirowicz
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2017-05-04
Data udostępnienia w BIP:
2017-05-04
Data ostatniej aktualizacji:
2017-05-04
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-04 11:42:35)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2017-05-04 14:26:07)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików