Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

wtorek, 11 stycznia 2011

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) od 1999 roku działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. KPK został wyłoniony w wyniku konkursu i finansowany jest ze środków budżetowych MNiSW. Działania KPK koncentrują się na realizacji głównego celu, jakim jest zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych - kluczowym instrumencie finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. Działania KPK są skierowane do wszystkich jednostek naukowych, przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych zainteresowanych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej. KPK ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R.

Sieć Krajowego Punktu Kontaktowego składa się z 10 Regionalnych konsorcjów Punktów Kontaktowych (RPK) mieszczących się na uczelniach i w ośrodkach badawczych oraz Branżowych Punktów Kontaktowych działających przy Polskich Platformach Technologicznych. Sieć wspomaga  KPK w działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej udzielając  bezpośredniej pomocy  jednostkom naukowym i indywidualnym naukowcom zainteresowanym udziałem w programach europejskich. 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików