Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Odnośniki

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Marta Wicik
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2019-11-22
Data udostępnienia w BIP:
2019-11-22
Data ostatniej aktualizacji:
2019-11-22
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-22 14:00:53)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików