Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2020-01-17 15:30:57 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego specjalisty, ogłoszenie 57592 z 19 listopada 2019 r. [id: 47444]
2020-01-17 13:14:21 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dostawa Systemu antyspamowego współpracującego z MS Exchange [id: 46668]
2020-01-17 13:13:41 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule ZAPYTANIE OFERTOWE - Drobny sprzęt i akcesoria komputerowe, akcesoria serwerowe (znak: BDG.WII.2720.1.3) [id: 46721]
2020-01-17 13:13:00 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Dostawa oprogramowania biurowego (znak: BDG.WII.2720.8.2019.2) [id: 46866]
2020-01-17 13:12:10 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Przedłużenie wsparcia oprogramowania SolarWinds (sprawa: BDG.WII.2720.19.2019) [id: 46992]
2020-01-17 12:33:54 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development, Wrocław, research engeneer, neuroscience, expires 31.01.2020 [id: 47443]
2020-01-17 12:32:14 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development, Wrocław, process engeneer, neuroscience, expires 31.01.2020 [id: 47442]
2020-01-17 12:28:10 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczego w Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [id: 47441]
2020-01-17 12:25:55 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, profesor IO – specjalista nematologii, nauki rolnicze, ogrodnictwo, ogłoszenie ważne do 17 lutego 2020 r. [id: 47440]
2020-01-17 12:02:05 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Katedra Matematyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach [id: 47439]
2020-01-17 12:01:45 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Katedra Matematyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach [id: 47439]
2020-01-17 11:20:20 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej [id: 47438]
2020-01-17 09:13:25 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki [id: 47437]
2020-01-17 08:25:27 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Fizyki PAN, Warszawa, samodzielny pracownik naukowy, profesor, specjalista w dziedzinie fizyki kwantowej i optyki kwantowej (1/2 etatu), ogłoszenie ważne do 7 lutego 2020 r. [id: 47436]
2020-01-17 08:23:57 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Institute of Physics PAS, Warsaw, professor, specialist in quantum physics and quantum optics (half time job), expires 07.02.2020 [id: 47435]
2020-01-17 08:17:26 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule PAN Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń, specjalista, nauki prawne, nauki społeczne, ogłoszenie ważne do 31 stycznia 2020 r. [id: 47434]
2020-01-17 08:16:50 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule PAN Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń, zastępca dyrektora, finanse, rachunkowość, zamówienia publiczne, prawo pracy, ogłoszenie ważne do 29 lutego 2020 r. [id: 47433]
2020-01-17 08:13:44 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule PAN Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń, specjalista, nauki prawne, nauki społeczne, ogłoszenie ważne do 31 stycznia 2020 r. [id: 47434]
2020-01-17 08:12:18 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule PAN Stacja Naukowa w Wiedniu, Wiedeń, zastępca dyrektora, finanse, rachunkowość, zamówienia publiczne, prawo pracy, ogłoszenie ważne do 29 lutego 2020 r. [id: 47433]
2020-01-16 15:17:55 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, adiunkt w Zakładzie Geodezji Planetarnej, nauki o Ziemi i środowisku, ogłoszenie ważne do 26 lutego 2020 r. [id: 47432]