Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2020-08-07 18:30:59 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Zakład Fizjologii Oddychania, Warszawa, asystent, nauki medyczne, ogłoszenie ważne do 1 września 2020 r. [id: 48979]
2020-08-07 18:26:41 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [id: 48978]
2020-08-07 18:26:41 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [id: 48978]
2020-08-07 18:25:26 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu [id: 48977]
2020-08-07 18:25:26 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu [id: 48977]
2020-08-07 15:32:44 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o naborze kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty do spraw współpracy dwu- i wielostronnej z państwami europejskimi oraz w ramach określonych inicjatyw międzynarodowych, Wydział Spraw Europejskich, Departament Współpracy Międzynarodowej [id: 48976]
2020-08-07 15:30:27 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o naborze kandydatów\kandydatek na stanowisko starszego specjalisty do spraw koordynacji systemu uznawania kwalifikacji zawodowych - Wydział Koordynacji Systemu Uznawania Kwalifikacji, Departament Współpracy Międzynarodowej [id: 48975]
2020-08-07 15:11:18 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka [id: 48974]
2020-08-07 14:28:06 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Lista rankingowa wniosków zgłoszonych do programu Inkubator Innowacyjności 4.0 [id: 48961]
2020-08-07 13:30:28 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego [id: 48973]
2020-08-07 12:26:07 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu [id: 48972]
2020-08-07 10:58:18 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja na temat przetwarzania danych osobowych [id: 42932]
2020-08-07 10:15:17 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [id: 48971]
2020-08-07 10:00:00 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach [id: 48970]
2020-08-07 09:56:47 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej [id: 48969]
2020-08-06 15:26:56 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa, adiunkt w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, nauki o Ziemi i środowisku, ogłoszenie ważne do 4 września 2020 r. [id: 48968]
2020-08-06 11:50:40 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [id: 48967]
2020-08-06 09:34:35 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 sierpnia 2020 roku o wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 [id: 48966]
2020-08-06 09:01:36 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Lista rankingowa wniosków zgłoszonych do programu Inkubator Innowacyjności 4.0 [id: 48961]
2020-08-06 08:10:36 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań, doktorant, fizyka, inżynieria materiałowa, ogłoszenie ważne do 24 sierpnia 2020 r. [id: 48965]