Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2020-02-17 14:14:04 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu [id: 47716]
2020-02-17 14:09:46 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne Archiwum Akt Nowych z dnia 8 stycznia 2020 r., po kontroli przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego [id: 47715]
2020-02-17 13:17:36 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza Instytutu Oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego [id: 47714]
2020-02-17 12:43:40 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Archeologii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego [id: 47713]
2020-02-17 12:41:12 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [id: 47712]
2020-02-17 12:33:52 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Lokalne Komisje Etyczne do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacje i składy [id: 36381]
2020-02-17 11:57:40 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, Wrocław, adiunkt, chemia, ogłoszenie ważne do 20 marca 2020 r. [id: 47711]
2020-02-17 11:25:35 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja na temat przesyłania zgłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach PAN, instytutach badawczych i pionie badawczym w instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz [id: 2479]
2020-02-17 11:20:06 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [id: 47710]
2020-02-17 11:17:15 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, Jadwisin, adiunkt, rolnictwo, ogrodnictwo, ogłoszenie ważne do 3 marca 2020 r. [id: 47709]
2020-02-17 11:12:51 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, specjalność iberystyczna w zakresie języka hiszpańskiego w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej [id: 47708]
2020-02-17 10:27:52 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, Warszawa, asystent, fizyka, ogłoszenie ważne do 3 marca 2020 r. [id: 47707]
2020-02-17 10:24:09 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego [id: 47706]
2020-02-17 10:20:17 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu [id: 47705]
2020-02-17 10:18:23 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach [id: 47704]
2020-02-17 10:16:06 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach [id: 47703]
2020-02-17 10:04:53 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do zapoznania się z ofertami praktyk studenckich oraz wolontariatów [id: 42567]
2020-02-17 09:51:35 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Wspólny konkurs Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Edukacja globalna 2020” [id: 47702]
2020-02-17 09:21:22 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2017” [id: 40555]
2020-02-17 09:05:33 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 na „Uczelnia dostępna II” [id: 47700]