Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2020-12-01 17:06:41 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursów w Zakładzie Mechaniki Stosowanej Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej [id: 50104]
2020-12-01 17:02:17 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław, eksperci do oceny wniosków i realizowanych zadań badawczych w ramach Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”), biotechnologia medyczna - onkologia, ogłoszenie ważne do 15 stycznia 2021 r. [id: 50101]
2020-12-01 17:01:16 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Kraków, profesor instytutu w Zakładzie Neurobiologii Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie, nauki medyczne, ogłoszenie ważne do 22 grudnia 2020 r. [id: 50103]
2020-12-01 16:57:10 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development, Wrocław, expert, medical biotechnology – oncology, expires 15.01.2021 [id: 50102]
2020-12-01 16:56:10 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław, ekspert, biotechnologia medyczna - onkologia, ogłoszenie ważne do 15 stycznia 2021 r. [id: 50101]
2020-12-01 15:36:00 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Kraków, asystent w Pracowni Immunoendokrynologii Zakładu Neuroendokrynologi Doświadczalnej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, nauki medyczne, ogłoszenie ważne do 23 grudnia 2020 r. [id: 50100]
2020-12-01 15:22:22 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza Łukasiewicz–Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa, specjalista pionu badawczego, nauki farmaceutyczne, chemiczne, biologiczne, ogłoszenie ważne do 15 grudnia 2020 r. [id: 50099]
2020-12-01 14:51:33 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Komitet Polityki Naukowej [id: 48499]
2020-12-01 14:37:49 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego [id: 39002]
2020-12-01 14:10:28 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [id: 50098]
2020-12-01 14:06:34 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Archiwalne ogłoszenia o zamiarze wykreślenia uczelni niepublicznej z ewidencji uczelni niepublicznych [id: 46152]
2020-12-01 14:05:45 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Ogłoszenia o zamiarze wykreślenia uczelni niepublicznej z ewidencji uczelni niepublicznych [id: 47887]
2020-12-01 11:29:52 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego [id: 50097]
2020-12-01 10:18:29 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej [id: 50096]
2020-12-01 09:49:19 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [id: 50095]
2020-12-01 09:09:29 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Komitet Polityki Naukowej [id: 48499]
2020-12-01 08:22:09 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Warszawa, młodszy specjalista (pion badawczy), ½ etatu, fizyka, elektronika, ogłoszenie ważne do 23 grudnia 2020 r. [id: 50094]
2020-12-01 08:20:58 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Warszawa, młodszy specjalista (pion badawczy), fizyka, elektronika, ogłoszenie ważne do 23 grudnia 2020 r. [id: 50093]
2020-12-01 08:16:23 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Streszczenia nietechniczne przekazane do 1 grudnia 2020 r. [id: 50092]
2020-11-30 16:17:58 Piotr Zieliński Dodanie artykułu o tytule Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta, Instytut Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie [id: 50091]