Rejestr zmian

Tabela przedstawiąjąca statystyki odwiedzin na poszczególnych podstronach serwisu.
data użytkownik opis
2020-05-29 18:33:52 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów [id: 48360]
2020-05-29 18:32:11 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów [id: 48360]
2020-05-29 18:27:26 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów - termin konsultacji: 19.06.2020 [id: 48360]
2020-05-29 18:04:15 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Opinie KPN [id: 43921]
2020-05-29 17:38:05 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Informacja w sprawie wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2020/2021 [id: 48359]
2020-05-29 17:20:49 Magdalena Pawłowska Dodanie artykułu o tytule Informacje wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [id: 48358]
2020-05-29 17:16:39 Magdalena Pawłowska Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [id: 48357]
2020-05-29 17:13:50 Magdalena Pawłowska Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [id: 48356]
2020-05-29 17:13:32 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 17 kwietnia 2020 r. po kontroli pn. „Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka oraz w części 67 – Polska Akademia Nauk” [id: 48355]
2020-05-29 17:12:24 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 17 kwietnia 2020 r. po kontroli pn. „Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka oraz w części 67 – Polska Akademia Nauk” [id: 48355]
2020-05-29 17:09:32 Magdalena Pawłowska Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [id: 48354]
2020-05-29 17:01:58 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 kwietnia 2020 r. z kontroli przeprowadzonej w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie w zakresie funkcjonowania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w latach 2017-2018, wykorzystania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w latach 2017-2018 oraz realizacji obowiązku wynikającego z art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. [id: 48353]
2020-05-29 16:51:00 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Komitet Polityki Naukowej kadencji 2018-2020. Opis kluczowych obszarów nauki i szkolnictwa wyższego wymagających dalszych zmian [id: 48350]
2020-05-29 16:49:43 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Komitet Polityki Naukowej kadencji 2018-2020. Opis kluczowych obszarów nauki i szkolnictwa wyższego wymagających dalszych zmian [id: 48350]
2020-05-29 16:48:17 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Komitet Polityki Naukowej kadencji 2018-2020. Opis kluczowych obszarów nauki i szkolnictwa wyższego wymagających dalszych zmian [id: 48350]
2020-05-29 16:44:16 Magdalena Pawłowska Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczych) w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego [id: 48352]
2020-05-29 16:39:28 Magdalena Pawłowska Dodanie artykułu o tytule Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Zakładzie Histologii i Cytofizjologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [id: 48351]
2020-05-29 16:36:47 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Komitet Polityki Naukowej kadencji 2018-2020. Opis kluczowych obszarów nauki i szkolnictwa wyższego wymagających dalszych zmian [id: 48350]
2020-05-29 11:19:09 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu [id: 47880]
2020-05-29 11:05:19 Agata Siekierska Dodanie artykułu o tytule Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego „Mistrzowie dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu [id: 47880]