Realizacja projektu ZSUN I

Loga Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (litery ZSUN w kolorowym kwadracie), Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa oraz Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pragnąc zapewnić wszystkim interesariuszom bieżącą informację nt. stanu realizacji projektu ZSUN I prezentujemy poniżej sprawozdania z realizacji projektu opracowywane na potrzeby Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, wnioski o płatność zatwierdzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucję Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020), a także inne informacje i materiały ilustrujące postęp w realizacji projektu.

Raporty z realizacji projektu dla KRMC

Raport z realizacji Projektu dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji za 1 i 2 kwartał 2016 r.
Raport z realizacji Projektu dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji za 3 kwartał 2016 r.
Raport z realizacji Projektu dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji za 4 kwartał 2016 r.
Raport z realizacji Projektu dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji za 1 kwartał 2017 r.
Raport z realizacji Projektu dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji za 2 kwartał 2017 r.
Raport z realizacji Projektu dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji za 3 kwartał 2017 r.

Zatwierdzone wnioski o płatność

Tagi: ZSUN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików