Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

20 mln zł.

Terminy

Nabór wniosków trwa od 21 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni obejmującego działania służące podniesieniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni, wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, przygotowaniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni oraz podniesieniu jakości zarządzania uczelnią.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są uczelnie akademickie, w których w dniu upływu terminu składania wniosków co najmniej połowa jednostek organizacyjnych posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach nauki lub sztuki albo 2/3 jednostek organizacyjnych posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki, a ponadto żadna jednostka organizacyjna nie posiada kategorii naukowej C i żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.

Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik nr 1 do ogłoszenia. Nabór wniosków trwa od 21 maja 2018 roku do 22 czerwca 2018 roku.

Tagi: Programy Ministra, Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików