Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

108 mln/rok

Terminy

Nabór wniosków trwa od dnia 21 marca 2018 r. do dnia 23 lipca 2018 r.

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni.

Uczelnia składająca wniosek w konkursie może wskazać jedną lub więcej dyscyplin, w obrębie których zamierza rozwijać swój potencjał badawczy. Uczelnia może złożyć nie więcej niż jeden wniosek w ramach każdej spośród wybranych grup nauk, przy czym łącznie może złożyć co najwyżej dwa wnioski. Realizacja projektów wyłonionych w konkursie powinna przyczynić się do rozwoju uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego, w poszczególnych grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych albo dziedzinach nauki lub sztuki, w których nie wyodrębnia się dyscyplin.

Tagi: Programy Ministra, RID, Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików