„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 135 937 731,39 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 114 568 320,01 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.10.2015 – 30.09.2018.

Celem niniejszego projektu pozakonkursowego jest wypracowanie ogólnopolskiego, jednolitego systemu 6-miesięcznych praktyk zawodowych w uczelniach zawodowych. Projekt skierowany jest do wszystkich publicznych uczelni zawodowych (Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych) oraz niepublicznych uczelni zawodowych.

W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja przebiegu pilotażowych sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, które będą wdrażane w publicznych oraz wybranych niepublicznych uczelniach zawodowych.

Projekt zakłada także powołanie Zespołu wdrażania systemu ECVET, który opracuje pilotażowy system implementacji Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ang. skrót ECVET) na potrzeby uczelni zawodowych.


Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dla Państwa Interaktywny formularz który umożliwi Państwu poprawne wypełnienie załączników z danymi osobowymi uczestników projektów.

Pliki w formie skanów .pdf należy przesłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z procedurami zawartymi w umowie między MNiSW a uczelnią.

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z plikiem Uwagi do Interaktywnego Formularza oraz Instrukcjami jak poprawnie wypełnić formularz.

Tagi: PWSZ, szkolnictwo wyższe, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików