Granty na granty

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Polskie jednostki naukowe, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i w roli koordynatora ubiegać się o realizację projektu w ramach programów badawczych UE: HORYZONT 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, EURATOM
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

3,5 mln zł na edycję 2015.

Maksymalna wysokość grantu: 33 000 zł na pokrycie planowanych kosztów, 30 000 zł na refundację poniesionych kosztów

Terminy

Nabór wniosków w ramach II edycji został zamknięty. Ustanowiono nowy program „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Zapraszamy do zapoznania się z jego zasadami.

Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” ma zachęcać polskie jednostki naukowe do sięgania po granty unijne.

Mozna dzieki niemu podnieść jakość przygotowywanych wniosków. Finansowanie mogą zdobyć jednostki naukowe, które planują podjąć się roli koordynatora w projekcie i stworzyć międzynarodowe konsorcjum badawcze. 

Pieniądze mogą być przyznane zarówno na pokrycie przyszłych kosztów przygotowania wniosku, jak i refundację wydatków już poniesionych, jeśli wniosek przekroczył wyznaczony w danym konkursie próg punktowy. Na zwycięzców czeka wsparcie w wysokości do 30 tys. zł. Jednostki, które otrzymały środki na sporządzenie wniosku w poprzedniej edycji programu, a nie uzyskały unijnego finansowania, mogą się ubiegać o wsparcie w przygotowaniu poprawionej wersji. Warunkiem jest przekroczenie progu punktowego konkursu, w którym startował projekt. W tym wypadku wsparcie wynosi do 15 tys. zł.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

  • Rok 2014: I edycja programu
  • Rok 2015: komunikat o naborze wniosków w ramach II edycji 

Podstawa prawna: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił ten program na podstawie komunikatu z dnia 21 maja 2014  „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" (M.P. poz. 377).

Inne: W ramach programu mozna też liczyć na pomoc ekspertów z doświadczeniem w ocenie aplikacji do konkursów europejskich i specjalistów w danej dziedzinie. Baza  ekspertów tworzona jest od kwietnia 2015 r. pod adresem gng.kpk.gov.pl.

W MNiSW programem zajmuje się:
Anna Czerniszewska
Wydział Programów Międzynarodowych
Departament Nauki
tel. 22 50 17 150
e-mail: anna.czerniszewska@nauka.gov.pl.

Tagi: Granty na granty, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików