„Akredytacje zagraniczne” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 20 922 529,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 17 633 507,44 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.12.2020.

Loga MNiSW, programów Unii Europejskiej i flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Celem niniejszego projektu jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni.

Skierowany jest do wszystkich uczelni i jednostek podstawowych reprezentujących wszystkie obszary kształcenia, niezależnie od statusu własnościowego uczelni. Projekt wspiera pozyskanie akredytacji dla indywidualnych uczelni, jak również grup uczelni (np. akredytacja tej samej organizacji branżowej). Realizacja przedmiotowego projektu w pierwszej kolejności obejmuje analizę oferty zagranicznych (w szczególności pozaeuropejskich) akredytacji i certyfikatów jakości. W szczególności zostanie przygotowany katalog organizacji akredytujących i akredytacji oraz lista wymagań niezbędnych do spełnienia przez ubiegające się o akredytacje polskie uczelnie. Kolejnym etapem projektu będzie ogłoszenie naboru wniosków na wsparcie finansowe działań uczelni, poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych lub kierunków studiów dążących do uzyskania zagranicznej akredytacji.

Tagi: umiędzynarodowienie, szkolnictwo wyższe, Programy Ministra, Akredytacje zagraniczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików