Projekty i inicjatywy Ministerstwa

Poprawiamy jakość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, tworząc programy ministra i konkursy. Nagradzamy najlepszych, wspieramy dobre praktyki, tworzymy dobre wzorce. Pomagamy zdolnym studentom w przyspieszeniu kariery naukowej, wspieramy zespoły młodych wynalazców.

W tym dziale można znaleźć informacje o aktualnych programach i inicjatywach, ich laureatach, a także bieżące informacje.

Kto się tym zajmuje?

Lista

Nazwa Status
„Szkoła Orłów” w ramach działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt uruchomiony
„Wspieranie procesów restrukturyzacji uczelni zatrudnienia w ramach konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.6 Wsparcie reorientacji zawodowej pracowników uczelni Projekt uruchomiony
„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Projekt uruchomiony
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt uruchomiony
Strategia Doskonałości - Uczelnia Badawcza Projekt uruchomiony
„Mistrzowie dydaktyki” w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Projekt uruchomiony
Regionalna Inicjatywa Doskonałości Projekt uruchomiony
Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych Projekt uruchomiony
Granty na granty – promocja jakości II Projekt uruchomiony
Najlepsi z najlepszych Projekt uruchomiony