Programy europejskie


Aktualne informacje o europejskich programach edukacyjnych publikuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - http://www.frse.org.pl/programy-frse