Scieżka do tej strony

Strona główna » Praktyki, wolontariat w Ministerstwie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do zapoznania się z ofertami praktyk studenckich oraz wolontariatów

Oferta praktyk studenckich oraz wolontariatów w MNiSW

Osoby zainteresowane odbywaniem praktyki studenckiej lub wolontariatu proszone są o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) na adres e-mailowy praktyki.mnisw@mnisw.gov.pl wraz ze wskazaniem numeru oferty.

Szczegółowe informacje o organizacji praktyk studenckich oraz wolontariatów można uzyskać pod numerem telefonu 22 52 92 735.


Dobra praktyka to nie strata czasu!

Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe na przyszłość. W jej ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty.

Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadza obowiązek co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy. Praktyki mogą być finansowane przez uczelnie w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich.

Już 16 600 miejsc praktyk w administracji!

Praktyki w administracji - grafika. Sylwetki studentów na białym tle z fioletową ramką.Od czerwca 2015 r. praktyki będą możliwe w ponad 1500 urzędów administracji państwowej (urzędy mają zgłosić przynajmniej jedno miejsce praktyk na każdych 20 zatrudnionych pracowników).

Informacje o tych miejscach zamieszczane są w bazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pamiętać jednak trzeba, że to nie studenci sami, ale ich uczelnie mają kierować praktykantów i porozumiewać się z pracodawcami.

Więcej informacji o praktykach w administracji