Aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach


Ogłoszenia o naborze kandydatów

Ogłoszenia o naborze kandydatów niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej

Wyniki naborów


Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN

Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów jednostek PAN

Wyniki konkursów na dyrektorów jednostek PAN