Program stypendialny dla doktorantów z krajów Partnerstwa Wschodniego UE

środa, 30 maja 2012

Celem Programu stypendialnego dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno - społecznych jest wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego państw należących do Partnerstwa Wschodniego UE, poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i  kwalifikacji zawodowych obywateli tych krajów. Przedsięwzięcie, o którym mowa, znakomicie wpisuje się w działania i projekty realizowane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej na rzecz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego UE, natomiast zagraniczni absolwenci polskich uczelni staną się „ambasadorami RP” w kraju zamieszkania oraz przyczynią do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą.

Zgodnie z sugestią resortu spraw zagranicznych, preferowani powinni być zagraniczni doktoranci podejmujący studia na takich kierunkach jak: socjologia, dziennikarstwo, nauki polityczne i prawo, co nie wyklucza jednak możliwości aplikowania o stypendia przez kandydatów przyjętych na inne kierunki.

W Programie ma uczestniczyć docelowo ok. 120 obywateli niektórych państw powstałych po  rozpadzie b. ZSRR.

Wnioski o przyznanie stypendium MNiSW powinny być kierowane, za pośrednictwem szkoły wyższej przyjmującej cudzoziemca na studia doktoranckie, do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (ul. Ogrodowa 28/30, 00 - 896 Warszawa).

Tagi: Stypendia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików