Zadania Ministerstwa w dziedzinie nauki

Zajmujemy się sprawami nauki i naukowców. W tej części serwisu można znaleźć komunikaty i informacje dotyczące tych spraw. 

Zasady finansowania nauki określone są  w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy politykę naukową państwa współpracując z gremiami skupiającymi naukowców. W realizacji zadań Ministra wspierają także powoływane przez niego zespoły interdyscyplinarne i specjalistyczne, których zadaniem jest przede wszystkim ocena wniosków składanych przez jednostki naukowe. 

Ministerstwo opracowuje dokumenty programowe, strategie i programy na poziomie krajowym i europejskim. Wspieramy udział polskich naukowców w  „Horyzoncie  2020” – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Nadzorujemy Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kto się tym zajmuje?

  • Departament Nauki
  • Departament Innowacji i Rozwoju

Wzór aneksu dla Wnioskodawców – zmiana numerów rachunków

środa, 14 czerwca 2017

Informujemy, że w związku z likwidacją Funduszu Nauki i Technologii Polskiej i koniecznością zmian rachunków, na które dokonywane będą zwroty środków, prosimy Wnioskodawców, którzy zawarli umowy na realizację projektów finansowane z Funduszu o podpisanie załączonego aneksu w trzech egzemplarzach  i przesłanie go na adres ministerstwa z dopiskiem nazwy programu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Nazwa programu

Tagi: Programy Ministra, Rozwój Sportu Akademickiego, Iuventus Plus

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików