Scieżka do tej strony

Informacja o terminie rozstrzygnięcia konkursów w ramach III edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Uprzejmie informujmy, że z uwagi na duże zainteresowanie środowiska naukowego konkursami w ramach III edycji Programu, na które wpłynęło prawie 1000 wniosków, oraz wynikającym z tego faktu przedłużeniem się procesu oceny projektów przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, rozstrzygnięcie konkursów nastąpi nie później, niż do końca I kwartału 2014 r.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików