Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach – lokalizacja i skład

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał na okres 11 listopada 2019 r. do 10 listopada 2023 r. Krajową Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) w następującym składzie:

 1. dr hab. Tomasz Pietrzykowski prof. UŚ – Przewodniczący Komisji
 2. dr hab. inż. Hanna Kalamarz-Kubiak, prof. IO PAN – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. prof. dr hab. Stefan Kasicki
 4. dr inż. Katarzyna Kisiel
 5. dr Ryszard Kulik
 6. dr hab. Robert Mysłajek
 7. prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
 8. dr Paweł Pasieka
 9. prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński
 10. dr Krzysztof Smykowski
 11. dr Magdalena Sowa-Kućma
 12. dr hab. Joanna Wierońska
 13. dr Aneta Wiktorek-Smagur
 14. dr hab. Michał Stefan Wojciechowski prof. UMK
 15. mgr inż. Cezary Wyszyński

Dane kontaktowe KKE:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00 – 529 Warszawa

Sekretarz KKE –  mgr Justyna Knosała, tel. (22) 529 22 84, e-mail: zwierz@nauka.gov.pl.

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki – dr inż. Anna Passini, tel. (22) 501 78 19, e-mail: anna.passini@mnisw.gov.pl.

Podmiot udostępniający informacje:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
informacje wytworzył:
Grzegorz Zaremba
Informacje wprowadził do bip:
Piotr Zieliński
Data wytworzenia informacji:
2020-11-12
Data udostępnienia w BIP:
2016-02-22
Data ostatniej aktualizacji:
2017-08-29
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-02-22 09:52:30)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-08-29 11:34:37)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2016-10-31 13:03:41)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2017-08-29 13:38:22)
Utworzenie:
Dominika Luksic (2017-08-31 17:12:21)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-06-19 07:50:00)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2018-08-08 13:24:49)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2019-11-13 12:48:05)
Utworzenie:
Piotr Zieliński (2020-11-12 07:48:31)
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików