Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-11-14
Data zakończenia: 2017-11-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projektowane rozporządzenie ma na celu uwzględnienie zmian wprowadzonych w art. 25 ust. 4a ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki przez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556) polegających na  modyfikacji zakresu zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę w ramach działalności wydawniczej (art. 25 ust. 4a) i rozszerzeniu katalogu zadań finansowanych z budżetu nauki w zakresie działań związanych z upowszechnianiem informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych, wprowadzaniem wyników badań do obiegu międzynarodowego oraz wydawaniem czasopism i monografii naukowych.

W związku z modyfikacją zakresu zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę w ramach działalności wydawniczej proponuje się dostosowanie zakresu informacji podawanych we wnioskach składanych w ramach celu określonego w tym przepisie.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 2. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 3. Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich;
 4. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 5. Polskiej Akademii Umiejętności;
 6. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 7. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 8. Narodowego Centrum Nauki;
 9. Rady Młodych Naukowców,
 10. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
 11. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 12. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 13. Centrum Nauki Kopernik;
 14. Towarzystwa Naukowego Płockiego,
 15. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 16. Polskiej Izby Książki;
 17. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 18. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 19. Polskiej Akademii Nauk;
 20. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 21. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 22. Komitetu Polityki Naukowej;
 23. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 24. Parlamentu Studentów RP;
 25. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 26. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 27. Konfederacji „Lewiatan”;
 28. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 29. Związku Rzemiosła Polskiego;
 30. Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Tagi: pomoc de minimis, DUN, Działalność upowszechniająca naukę

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?