Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-08-17
Data zakończenia: 2017-08-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w art. 16 przewiduje, że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nada, w drodze rozporządzenia, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej „Agencją”, statut, w którym określi szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów oraz jej organizację wewnętrzną.

W związku z powyższym powstała konieczność wydania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

  1. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
  2. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
  3. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
  4. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tagi: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?