Zaproszenie do konsultacji projektu programu współpracy MNiSW z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

wtorek, 14 listopada 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2018.

Opinie można przesyłać w terminie do dnia 22 listopada 2017 r. na adres: Maria.Stypulkowska-Weremijewicz@nauka.gov.pl.

Odnośniki

Tagi: organizacje pozarządowe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików