Wzory pism procesowych w postępowaniach w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich

piątek, 14 lipca 2017

W maju i czerwcu w siedzibie MNiSW odbyły się dwa dwudniowe szkolenia z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, w trakcie których przeszkolono pond 100 uczelnianych rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych. Szkolenia organizowane były, we współpracy z Ministerstwem, przez Konwent Rzeczników.

Zamieszczamy wzory pism procesowych sporządzanych w postępowaniach w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, o które prosili uczestnicy spotkań.

Tagi: Konwent Rzeczników, Rzecznicy dyscyplinarni

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików