Wzór umowy do IV edycji konkursu w ramach programu pn. „Iuventus Plus” (2014)

czwartek, 15 stycznia 2015

Informacje dla osoby wypełniającej umowę:

 1. Numer umowy jest taki sam jak numer decyzji.
 2. Nazwisko kierownika projektu w umowie należy wpisać w narzędniku.
 3. Kosztorys należy dostosować do aktualnych potrzeb.
 4. Załącznikiem nr 1 do umowy jest opis projektu z wniosku.
 5. Na załącznikach należy wpisać numer umowy.
 6. Wraz z umową należy przesłać harmonogram płatności zgodnie z § 2, pkt 5 umowy, który nie jest załącznikiem do umowy. W harmonogramie należy podać miesiąc wypłaty transzy oraz kwotę do wypłaty.
  Harmonogram należy sporządzić na rok 2015 i opatrzyć:
  - pieczęcią jednostki,
  - podpisem kierownika jednostki,
  - kwestora lub księgowego,
  - kierownika projektu.
 7. 4 egzemplarze umowy powinny być dostarczone do Ministerstwa w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików