Wyniki konkursu na przeprowadzenie kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”

Wyniki konkursu na przeprowadzenie kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia wyniki konkursu na przeprowadzenie w lipcu i sierpniu 2017 r. przez szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”, przeznaczonych dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich.

Pliki do pobrania