Skład grup wspólnej oceny (GWO)

piątek, 19 maja 2017

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 20 ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154) w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszony został skład grup wspólnej oceny (GWO) po rozpatrzeniu przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zastrzeżeń złożonych przez jednostki naukowe odnośnie ich przyporządkowania do poszczególnych GWO.

Tagi: GWO, Grupy Wspólnej Oceny

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików