Rozstrzygnięcie III edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2013/2014

wtorek, 1 kwietnia 2014

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ogłoszony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. składa się z trzech modułów:

1. Modułu badawczego, którego celem jest:

1.1.Wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (kultury w Polsce), realizowane w formie projektów;

1.2 Wspieranie projektów realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i międzydyscyplinarnej przez zespoły polsko-zagraniczne.

2 Modułu wspierającego młodych humanistów z podziałem na:

2.1 Wspieranie zespołowych badań naukowych realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, interdyscyplinarnej lub międzynarodowej;

2.2 Finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację – w polskich lub zagranicznych placówkach naukowych – projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki.

3. Modułu upowszechniającego wyniki polskich badań humanistycznych w świecie z podziałem na:

3.1 Finansowanie tłumaczenia i publikacji dzieł o najwyższym poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej w sposób zapewniający im realną obecność w międzynarodowym obiegu naukowym;

3.2 Wspieranie elektronicznych wydań innojęzycznych wersji (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki.

ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił w 2013 r. III  edycję  konkursów w modułach 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 i 3.2 , na które zgłoszono  wnioski o finansowanie 945 projektów, w tym  odpowiednio:

  • do modułu badawczego 1.1:  554 projekty,
  • do modułu badawczego 1.2:  121 projektów,
  • do modułu badawczego 2.1:  47 projektów,
  • do o modułu upowszechniania nauki 3.1: 158 projektów,
  • do modułu upowszechniania nauki 3.2: 65 projektów.

Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygając konkursy w dniu  31 marca 2014 r. zakwalifikował do finansowania we wszystkich modułach łącznie 152  projekty na kwotę ogółem  78 786 172 zł, w tym:

  • w module 1.1 - 93  projekty na kwotę 62 056 175 zł;
  • w module 1.2 - 21 projektów  na kwotę 13 363 793 zł;
  • w module 2.1 - projektów na kwotę  1 029 358 zł;
  • w module 3.1 - 30 projektów na kwotę 2 238 446 zł;
  • w module 3.2 – 2 projekty na kwotę 98 400 zł.

Wykazy projektów zakwalifikowanych do finansowania:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików