Rozstrzygnięcie II edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

wtorek, 6 listopada 2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ogłoszony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. składa się z trzech modułów: 1. Modułu badawczego, którego celem jest:
1.1.Wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (kultury w Polsce), realizowane w formie projektów;
1.2 Wspieranie projektów realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i międzydyscyplinarnej przez zespoły polsko-zagraniczne. 2 Modułu wspierającego młodych humanistów z podziałem na:
2.1 Wspieranie zespołowych badań naukowych realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, interdyscyplinarnej lub międzynarodowej;
2.2 Finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację – w polskich lub zagranicznych placówkach naukowych – projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki. 3. Modułu upowszechniającego wyniki polskich badań humanistycznych w świecie z podziałem na:
3.1 Finansowanie tłumaczenia i publikacji dzieł o najwyższym poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej w sposób zapewniający im realną obecność w międzynarodowym obiegu naukowym;
3.2 Wspieranie elektronicznych wydań innojęzycznych wersji (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki. W  ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił w styczniu 2012 r. II  edycję  konkursów we wszystkich modułach, na które zgłoszono  wnioski o finansowanie 542 projektów,

 • do modułu badawczego 1.1:  323 projekty,
 • do modułu badawczego 1.2:  58 projektów,
 • do modułu badawczego 2.1:  6 projektów,
 • do modułu badawczego 2.2:  16 projektów,
 • do modułu upowszechniania nauki 3.1: 106 projektów,
 • do modułu upowszechniania nauki 3.2: 33 projekty.

Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygając konkursy w dniu  31 października 2012 r. zakwalifikowała do finansowania we wszystkich modułach łącznie 209  projektów na kwotę ogółem  88 885 149 zł, w tym:

 • w module 1.1 - 117  projektów na kwotę 75 738 556 zł;
 • w module 1.2 - 26 projektów  na kwotę 8 980 354 zł;
 • w module 2.1 - 3 projekty na kwotę  396 582 zł;
 • w module 2.2 - 7 projektów na kwotę 412 058 zł;
 • w module 3.1 - 56  projektów na kwotę 3 357 599 zł;
 • w module 3.2 – zgłoszonych projektów nie zakwalifikowano do finansowania .

Wykazy projektów zakwalifikowanych do finansowania:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików