Próg dochodu do kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016


W dniu 21 grudnia 2015 r. Minister ustalił maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2015/2016 na poziomie 2500 zł.