Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki - konkurs modułu „Umiędzynarodowienie” 3.a

piątek, 29 maja 2015

Ogłaszamy konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł „Umiędzynarodowienie” 3.a.

Obejmuje on wspieranie realizacji projektów służących wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego.

Podstawą jest Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (M. P. z 2015 r. poz. 145).

Tagi: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NPRH, umiędzynarodowienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików