Nabór wniosków w międzynarodowym konkursie naukowym WOLF PRIZE

wtorek, 21 sierpnia 2018

Ambasador Izraela w Polsce zaprasza do zgłaszania kandydatur polskich naukowców do prestiżowej międzynarodowej nagrody WOLF PRIZE.

W tym roku prezydium nagrody WOLF PRIZE skupia swoją uwagę przede wszystkim na wybitnych osiągnięciach w zakresie medycyny, rolnictwa, matematyki, chemii i fizyki oraz architektury.

Nagroda WOLF PRIZE jest przyznawana indywidualnie, wynosi 100 000 $ w każdej z dziedzin. Może również zostać przyznana dwóm lub trzem laureatom. W takim przypadku kwota jest dzielona po równo między nich.

Laureaci są wybierani przez międzynarodowe trzyosobowe zespoły naukowców i ekspertów. Obrady i zalecenia zespołów są ściśle tajne, a publikowane są jedynie nazwiska zwycięzców i uzasadnienia wyborów. Decyzje zespołów są ostateczne i nie można się od nich odwoływać.

DOKUMENTY

Kandydatury polskich naukowców mogą zgłaszać instytucje związane z nauką i szkolnictwem wyższym. Zgłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do 10 września, należy przesyłać na załączonym formularzu (edytowalny plik PDF) na adres:

Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20 00-529 Warszawa
z dopiskiem WOLF PRIZE

Koordynator projektu:

Daria Godek
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
e-mail: daria.godek@nauka.gov.pl
tel. 22-52-92-386

Tagi: współpraca międzynarodowa, współpraca polsko-izraelska

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików