II Edycja konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - 2012 r.

wtorek, 31 stycznia 2012

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 5 konkursów na realizację projektów w ramach poszczególnych modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wnioski można było składać do 31 marca 2012 r.

1. Moduł badawczy

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej - moduł badawczy 1.1.

2. konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych – moduł badawczy 1.2.

2.  Moduł wspierający młodych humanistów

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej - moduł wspierający młodych naukowców 2.1.

2. konkurs o finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację w zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki. - moduł wspierający młodych naukowców 2.2.

3.  Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie

1. konkurs o finansowanie projektów upowszechniających wyniki polskich badań humanistycznych na świecie - moduł upowszechniający wyniki badań 3.1 i 3.2.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików