Komunikat w sprawie Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni

wtorek, 14 listopada 2017

W związku z sytuacją zaistniałą w Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyższym, na wniosek założyciela Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni, została wydana zgoda na likwidację uczelni. Warunkiem likwidacji uczelni jest wypełnienie przez założyciela obowiązku zapewnienia studentom możliwości kontynuowania kształcenia.

Z uwagi na powyższe, w kwestiach związanych z obecną sytuacją uczelni należy kontaktować się bezpośrednio z założycielem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że założycielem uczelni jest spółka pod nazwą Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (KRS 0000103330).

Tagi: uczelnie, Uczelnie niepubliczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików