Informacja dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach KIC

Informacja dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach KIC

W związku ze złożonymi wnioskami i pytaniami jednostek naukowych realizujących projekty ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w ramach umów podpisywanych między EIT a Wspólnotami Wiedzy i Innowacji (KIC) oraz między KIC i konsorcjami projektowymi uprzejmie informujemy, że zarówno projekty dotyczące tworzenia sieci współpracy w zakresie innowacji, jak i projekty realizowane w odpowiedzi na konkursy rozpisane przez KIC nie są objęte konkursem pn. „Premia na Horyzoncie”.

Konkurs „Premia na Horyzoncie” przewidziany został dla jednostek naukowych realizujących projekty w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską. W przypadku projektów realizowanych przez Konsorcja KIC projekty składane są w odpowiedzi na konkursy rozpisane przez KIC. Ponadto projekty te nie podlegają  bezpośredniemu zarządzaniu, monitorowaniu realizacji i audytowi Komisji Europejskiej.