III Edycja konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2013 r.

środa, 22 maja 2013

III Edycja konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2013 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił 3 konkursy na realizację projektów w ramach poszczególnych modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu OSF od 20 czerwca do 31 lipca 2013 r. 

1. Moduł badawczy 

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej - moduł badawczy 1.1.

2. konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych – moduł badawczy 1.2.

2.  Moduł wspierający młodych humanistów 

1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej - moduł wspierający młodych naukowców 2.1.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików