Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2015/2016

wtorek, 29 września 2015

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2.506 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Podstawa prawna:

Tagi: Dochód z gospodarstwa rolnego, Kredyty studenckie, Stypendia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików