Komitet Sterujący projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”

Loga Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (litery ZSUN w kolorowym kwadracie), Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa oraz Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Komitet Sterujący projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (KS ZSUN I) został powołany 12 kwietnia 2016 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Do zadań KS ZSUN I należy w szczególności:

 1. nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, tj. okresowe monitorowanie realizacji działań zgodnie z założeniami Projektu;
 2. wytyczanie kierunków rozwoju Projektu, w tym rekomendowanie i zatwierdzanie zmian w zakresie realizacji Projektu;
 3. zapewnienie koordynacji i wymiany informacji między partnerami Projektu oraz głównymi interesariuszami.

Członkowie stali KS ZSUN I:

 1. dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW, Przewodniczący KS ZSUN I;
 2. dr Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I;
 3. Agnieszka Tykarska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW;
 4. dr Olaf Gajl, Dyrektor OPI PIB;
 5. Andrzej Oborzyński, Kierownik Laboratorium Systemów Biznesowych OPI PIB;
 6. Piotr Zerhau, Dyrektor Działu Systemów Informatycznych NCBR;
 7. Ewa Biernacka, Kierownik Sekcji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych NCBR;
 8. Katarzyna Likos, Kierownik Działu Obsługi Wniosków NCN;
 9. Andrzej Czarnota, Główny Informatyk NCN.

Członkowie-obserwatorzy KS ZSUN I:

 1. dr Marek Kozłowski, Kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej OPI PIB;
 2. Jarosław Kowalski, Specjalista ds. badań w Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI PIB;
 3. Joanna Kuszlik-Cichosz, Kierownik Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej OPI PIB.

Regulamin KS ZSUN I

Protokoły z posiedzeń KS ZSUN I

Tagi: ZSUN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików