Komitet Polityki Naukowej

 • Komitet Polityki Naukowej

  Komitet Polityki Naukowej (KPN) liczy 12 członków.
  Członkowie Komitetu pełnią rolę przewodniczących tego organu rotacyjnie, w okresie półrocznym.

  Skład Komitetu Polityki Naukowej powołany 1 czerwca 2018 r.:

  • Dr hab. Stanisław Czekalski
  • Dr hab. Natalia Garner
  • Prof. dr hab. Janusz Gołaś
  • Prof. dr hab. Wiesława Grajkowska
  • Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk
  • Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz
  • Dr hab. inż. Krzysztof Leja
  • Prof. dr hab. Jacek Łęski
  • Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
  • Dr hab. Marcin Nowotny - przewodniczący
  • Prof. dr hab. Jerzy Szwed
  • Prof. dr hab. Tomasz Żylicz.

  KPN jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

  Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Migracja treści
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2020-03-11
  Data udostępnienia w BIP:
  Data ostatniej aktualizacji:
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2013-05-01 20:23:52)
  Modyfikacja:
  Piotr Zieliński (2013-05-06 16:57:38)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2013-06-07 14:29:45)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-06-24 12:26:43)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-07-17 16:06:40)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-07-23 08:15:35)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-12-10 11:51:52)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2014-12-10 11:55:37)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-04-03 10:43:42)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-04-03 10:44:45)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-04-20 12:39:12)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-10-02 12:54:26)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2015-11-02 10:51:29)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-04-11 09:47:48)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-05-31 14:10:04)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-03 14:09:43)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-03 14:11:05)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-03 14:13:06)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-09 15:31:30)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-06-05 16:27:38)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-09-28 11:42:07)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2019-06-11 10:15:15)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2019-06-11 10:15:46)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-02-28 11:31:50)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-03-11 12:17:30)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-03-11 12:27:02)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-03-11 12:57:44)
 • Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Joanna Witkowska
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2018-05-08
  Data udostępnienia w BIP:
  2018-04-24
  Data ostatniej aktualizacji:
  2018-04-24
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-04-24 12:12:28)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-05-08 14:54:26)
 • Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Joanna Witkowska
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2018-04-24
  Data udostępnienia w BIP:
  2018-02-19
  Data ostatniej aktualizacji:
  2018-02-19
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-02-19 09:33:34)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-04-24 12:17:14)
 • Protokoły posiedzeń KPN 2011 - 2015

  czwartek, 9 czerwca 2016

  Podmiot udostępniający informacje:
  informacje wytworzył:
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2016-06-09
  Data udostępnienia w BIP:
  Data ostatniej aktualizacji:
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2016-06-09 15:30:14)
 • Opinie KPN

  środa, 1 października 2014

  Podmiot udostępniający informacje:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  informacje wytworzył:
  Tomasz Koprowski
  Informacje wprowadził do bip:
  Agata Siekierska
  Data wytworzenia informacji:
  2020-05-29
  Data udostępnienia w BIP:
  2014-10-01
  Data ostatniej aktualizacji:
  2018-10-11
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-10-11 07:52:08)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2018-10-11 07:53:41)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-01 17:14:36)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-04 09:17:05)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-04 09:19:39)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-04 14:46:26)
  Utworzenie:
  Katarzyna Krupa (2019-02-12 08:53:24)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2019-10-28 12:43:21)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2019-10-29 11:02:28)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-02-28 11:31:03)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-04-29 16:38:19)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2020-04-30 11:40:19)
  Utworzenie:
  Agata Siekierska (2020-05-29 18:04:15)
 • Wykaz kandydatów do KPN

  czwartek, 20 marca 2014

  Podmiot udostępniający informacje:
  informacje wytworzył:
  Informacje wprowadził do bip:
  Piotr Zieliński
  Data wytworzenia informacji:
  2019-06-11
  Data udostępnienia w BIP:
  Data ostatniej aktualizacji:
  Utworzenie:
  (2014-03-20 13:01:41)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2019-06-11 10:41:47)
  Utworzenie:
  Piotr Zieliński (2019-06-11 10:42:47)