Karta praw studenta

 • Studencie, masz prawo!

  Dzięki reformie szkolnictwa wyższego stajesz się równorzędnym partnerem dla uczelni. Karta Praw Studenta to zbiór podstawowych zasad, które chronią interesy studentów.

  Masz prawo wiedzieć, że:

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Uczelnia nie może pobierać opłat za egzaminy i podstawowe usługi edukacyjne.

  Stworzyliśmy katalog bezpłatnych usług edukacyjnych. Uczelnia nie może żądać od studentów dodatkowych opłat za egzaminy, egzaminy dyplomowe, poprawkowe i komisyjne, wpis na kolejny semestr i rok studiów ani za złożenie i ocenę pracy dyplomowej czy wydanie suplementu do dyplomu. Katalog obejmuje wszystkich studentów – zarówno z uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Szkoły bezprawnie pobierające pieniądze za usługi, które powinny być świadczone za darmo, są kontrolowane i upominane. Wkrótce wprowadzone zostaną dodatkowe sankcje, które będą nakładane na uczelnie obchodzące ustawowe zakazy i naruszające prawa studenta.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • niedziela, 30 września 2012 Więcej o reformie

  Reforma szkolnictwa wyższego przyniosła przełom w systemie kształcenia. To większa autonomia uczelni, uproszczenie ścieżki kariery akademickiej, integracja uczelni z gospodarką i dostosowanie kształcenia do potrzeb to jedynie najważniejsze zmiany.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • piątek, 21 października 2011 Poziomy i forma studiów

  UWAGA! W ofercie uczelni ułatwia rozeznanie portal wybierzstudia.nauka.gov.pl/

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej