Pomoc w wyposażaniu zagranicznych ośrodków akademickich w materiały dydaktyczno-metodyczne

piątek, 8 stycznia 2010

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizuje zadania promujące język polski za granicą również poprzez pomoc w wyposażaniu zagranicznych ośrodków akademickich w materiały metodyczno-dydaktyczne do nauki języka polskiego (niezależnie od tego, czy w danym ośrodku zatrudniony jest lektor skierowany przez MNiSW).

Zainteresowana uczelnia zagraniczna może wystąpić do MNiSW o przekazanie konkretnych podręczników i pomocy metodyczno-dydaktycznych, według własnego rozeznania w kwestii doboru metod nauczania i treści programowych. W wystąpieniu należy podać tytuł, autora, wydawnictwo oraz ilość egzemplarzy zamawianej pozycji, a także dokładny adres, na jaki zamówienie ma zostać przesłane.

W sprawach szczegółowych należy zwracać się do Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW.
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
tel. (22) 52 92 266

Tagi: współpraca międzynarodowa, język polski jako obcy

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików