Zespół Ekspertów Bolońskich 2011/2013

poniedziałek, 12 grudnia 2011

We wrześniu 2011 roku, po konsultacji z KRASP, KRZASP, RGSW, PKA, Parlamentem Studentów oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz po ostatecznej aprobacie Komisji Europejskiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał nowy Zespół Ekspertów Bolońskich na okres 1.07.2011-31.12.2013. Liczy on obecnie 22 osoby.

Aktualny skład zespołu oraz szczegóły działalności są dostępne na stronie internetowej: www.ekspercibolonscy.org.pl.

Działalność Zespołu jest finansowana w 90% przez Komisję Europejską w ramach specjalnej dotacji w programie „Uczenie się przez całe życie” oraz w 10% z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Eksperci Bolońscy to przedstawiciele szkół wyższych z całej Polski, których głównych zadaniem jest promowanie idei Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a także pomoc uczelniom we wdrażaniu narzędzi Procesu Bolońskiego.

Część członków Zespołu jest zaangażowana także w weryfikację wniosków polskich uczelni ubiegających się o certyfikaty ECTS Label, które są przyznawane przez Komisję Europejską.

W poprzednim okresie działalności tj. od 1.07.2009-30.06.2011 Zespół zorganizował w Polsce około 100 różnego rodzaju seminariów i konferencji tematycznych skierowanych zarówno do przedstawicieli szkół wyższych jak i młodzieży ze szkół ponadgimanzjalnych, w których wzięło udział ponad 10 tys osób. Członkowie Zespołu uczestniczyli także w ok. 100 innych wydarzeniach na zaproszenie uczelni lub różnych instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego, oraz w 18 seminariach zagranicznych, w tym wizycie studyjnej w Finlandii. Działalność polskiego Zespołu Ekspertów Bolońskich została bardzo dobrze oceniona przez Komisję Europejską.

Tagi: Proces Boloński

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików