Informacja o zmianie w składzie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Wymiana 15 członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju następuje co 2 lata, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250).

W związku z powyższym Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy powołał, na okres od dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 29 listopada 2020 r., 15 nowych członków Rady Centrum. W składzie Rady Centrum pozostali członkowie, których kadencja kończy się dnia 29 listopada 2018 r.

Po zmianach skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawia się następująco:

Członkowie reprezentujący środowiska naukowe:

 • dr hab. inż. Lidia Gawlik
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik
 • dr hab. Leszek Kwieciński
 • dr hab. Dominika Latusek–Jurczak
 • prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
 • prof. dr hab. Piotr Perlin
 • dr hab. inż. Grażyna Ewa Ptak
 • dr hab. Piotr Sankowski
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

Członkowie reprezentujący środowiska społeczno – gospodarcze i finansowe:

 • dr Zbigniew Dokurno
 • prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda
 • Włodzimierz Fisiak
 • Krzysztof Gulda
 • Włodzimierz Hrymniak
 • dr inż. Dariusz Janusek
 • dr Krzysztof Mazur
 • prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
 • dr hab. Anna Rogut
 • prof. dr hab. inż. Artur Świergiel

Członkowie wskazani przez właściwych ministrów:

 • Marcin Cichy – przedstawiciel ministra właściwego ds. informatyzacji
 • dr Piotr Dardziński – przedstawiciel ministra właściwego ds. nauki
 • Jadwiga Emilewicz – przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki
 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej
 • Andrzej P. Jarema – przedstawiciel ministra właściwego ds. wewnętrznych
 • Krzysztof Łanda – przedstawiciel ministra właściwego ds. zdrowia
 • Marcin Łata – przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
 • Jerzy Szmit – przedstawiciel ministra właściwego ds. transportu
 • dr Ryszard Zarudzki – przedstawiciel ministra właściwego ds. rolnictwa
 • prof. dr hab. Tadeusz P. Żarski – przedstawiciel ministra właściwego ds. środowiska
Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików