Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM) odpowiada za obsługę Ministra i Ministerstwa pod względem współpracy międzynarodowej.

Sekretariat

Sekretariat DWM

pokój: 482
telefon: 22 52 92 266

Dyrektor

Juliusz Szymczak-Gałkowski

pokój: 484
telefon: 22 52 92 266

Zastępca dyrektora

Danuta Czarnecka

pokój: 441
telefon: 22 52 92 266

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:

  1. projektowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicą w obszarach nauki i szkolnictwa wyższego, w tym działań mających na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego;
  2. koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w pracach międzyresortowych zespołów odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową;
  3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako języka obcego oraz nauką języka polskiego w szkołach wyższych poza granicami Polski;
  4. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ministra w zakresie uznawalności wykształcenia oraz koordynacji unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce;
  5. prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad NAWA;
  6. nadzór nad współpracą z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji (EUI);
  7. współpraca z Europejską Fundacją Szkoleń w Turynie (ETF);
  8. wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi.

Tagi: współpraca międzynarodowa, Współpraca z zagranicą


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików