Biuro Kontroli i Audytu (BKA)

Biuro Kontroli i Audytu (BKA) odpowiada za realizację zadań Ministra związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym.

Sekretariat

Sekretariat BKA

pokój: 320
telefon: 22 529 25 70, fax 22 501 78 23

Dyrektor

Alicja Duda

pokój: 320A
telefon: 22 52 92 570

Zastępca dyrektora

Grzegorz Mucha

pokój: 322
telefon: 22 52 92 570

Audytor wewnętrzny

Leszek Żelnio

pokój: 520
telefon: 22 52 92 524

Do zadań Biura należy w szczególności:

  1. prowadzenie kontroli:
    a)   jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
    b)   podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister;
  2. koordynacja organizacji kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez organy kontrolne;
  3. realizacja Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019;
  4. realizacja zadań w zakresie audytu wewnętrznego,
  5. wykonywanie zadań w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi.

Tagi: kontrola, audyt


Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików