Biuletyn MNiSW, 24 listopada 2017 r.

piątek, 24 listopada 2017

Biuletyn MNiSW: II ustawa o Innowacyjności - podpisana przez Prezydenta RP ✦ 5 lat Polski w ESA ✦ Kongres kół naukowych 2017

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.

Pobierz obrazki
Biuletyn, 24 listopada 2017 roku
Innowacje i rozwój
Pobierz obrazki
Druga ustawa o innowacyjności z podpisem prezydenta RP
Od 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój – takie rozwiązanie wprowadza podpisana dzisiaj przez prezydenta Andrzeja Dudę druga ustawa o innowacyjności. To kolejny akt prawny z całego pakietu ustaw ułatwiających działalność innowacyjną.
Pobierz obrazki
Szkolnictwo wyższe
MNiSW wspiera państwowe wyższe szkoły zawodowe
Nowy, korzystny algorytm finansowy, program praktyk zawodowych w ramach PO WER – to tylko niektóre z działań MNiSW, będących wsparciem dla państwowych wyższych szkół zawodowych.
- Stawiamy na różnicowanie studiów na te rzeczywiście powiązane z przygotowaniem do ról zawodowych i na te, które przygotowują do badań naukowych, nie poprzez różnicowanie wymogów czysto formalnych, ale przez merytoryczną treść programów i formy kształcenia – podkreślał wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas spotkania
z przedstawicielami PWSZ, które odbyło się 20 listopada w Lesznie. Algorytm finansowy korzystny dla PWSZ W 2017 r. po raz pierwszy dotację podstawową, którą przeznacza się na kształcenie studentów czy utrzymanie uczelni, obliczono na podstawie nowego algorytmu. Jest on bardzo korzystny dla PWSZ-ów - 25 z 36 państwowych wyższych szkół zawodowych dostało większe środki na funkcjonowanie. Dodatkową zmianą jest bezpiecznik, który sprawia, że nawet jeśli uczelnia miałaby na nowym algorytmie stracić – nie będzie to więcej niż 5 proc. dotacji w porównaniu z poprzednim rokiem, co stanowi dla niej zabezpieczenie finansowe. Oprócz dotacji podstawowej, źródło utrzymania dla szkół wyższych mogą stanowić m.in. dotacje statutowe, projakościowe, granty czy opłaty za studia niestacjonarne i podyplomowe.
Gowin: dzięki KDN uczelnie staną się kuźnią kadr
127 kół naukowych z 54 uczelni spotkało się na pierwszym Kongresie Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017. W wydarzeniu wziął udział Jarosław Gowin – wicepremier i minister nauki
i szkolnictwa wyższego. – Studenci zrzeszeni w kołach naukowych są aktywni, odczuwają potrzebę dzielenia się swoimi doświadczeniami i mają już na swoim koncie osiągnięcia, które warte są prezentacji w szerszym gronie – stwierdził podczas spotkania wicepremier Gowin. – To właśnie tacy ludzie powinni być elitą narodu. Elitą, czyli tymi, którzy służą społeczeństwu – dodał. Jednak to po stronie państwa leży obowiązek stworzenia warunków, pozwalających na to, by elita mogła się rozwinąć. Konstytucja dla Nauki przede wszystkim dla studentów Nad Konstytucją dla Nauki – kompleksową reformą, która uwolni potencjał polskich badaczy, wykładowców, doktorantów
i studentów – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracowało ponad rok ze wszystkimi jej interesariuszami. Wszystko po to, aby zwiększyć szanse rozwoju polskich studentów poprzez podniesienie jakości kształcenia. – Proponujemy zmiany, które zapewnią wysoki poziom studiów. Dzięki nim nasze uczelnie staną się kuźnią przyszłych elit. Nowe regulacje wyraźnie wzmocnią rolę studiów o profilu praktycznym oraz ułatwią prowadzenie studiów interdyscyplinarnych – zapowiedział Gowin.
Nauka
23 szkoły wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
Społeczna odpowiedzialność uczelni, oczekiwania nauki wobec biznesu i… biznesu wobec nauki – to zagadnienia, jakim była poświęcona konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju. Podpisanie przez 23 szkoły wyższe Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni – to jeden z najważniejszych punktów konferencji. Autorami dokumentu są członkowie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju
i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. W pracach grupy uczestniczą przedstawiciele zarówno środowiska akademickiego, jak i biznesu, organizacji społecznych oraz administracji publicznej. Deklaracja skupia się na czterech obszarach funkcjonowania uczelni, dotyczących pielęgnowania wartości akademickich, realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności, organizacji pracy uczelni i jej współpracy z interesariuszami.
Konkurs „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Pobierz obrazki
W ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku. Projekty wyłonione w konkursie i realizowane
w ramach programu powinny przyczynić się do upowszechniania nauki oraz badań naukowych
i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służących:
1) ich aktywizacji intelektualnej i społecznej;
2) poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań,
3) pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
4) wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego.
Realizacja projektów wyłonionych w ramach konkursu przyczyni się ponadto do: - integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku, - rozwijania solidarności międzypokoleniowej, - zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.
Umiędzynarodowienie
Naziemny Segment Współpracujący Copernicus na 5-lecie Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej
Polskie instytucje naukowe i przemysłowe uzyskają stały i pewny dostęp do danych satelitarnych
z konstelacji satelitów Sentinel – tak wynika z parafowanego porozumienia z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczącego przystąpienia Polski do Naziemnego Segmentu Współpracującego. Umowę parafował wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Jednym z ważniejszych celów przyjętej przez rząd w tym roku Polskiej Strategii Kosmicznej jest rozwój infrastruktury do przetwarzania i wykorzystania danych satelitarnych. Infrastruktura ta posłuży nie tylko instytucjom publicznym, ale również rynkowi – przetwarzanie danych satelitarnych ma bowiem duży potencjał eksportowy. Uczestnictwo w Naziemnym Segmencie Współpracującym to pierwszy etap realizacji tego celu. Drugim będzie uruchomienie repozytorium danych satelitarnych, które stanie się bazą dla krajowej platformy wielotematycznej oferującej bieżące i archiwalne dane satelitarne oraz narzędzia do ich procedowania. Dzięki zwiększeniu środków w przetargach organizowanych przez ESA może brać udział więcej polskich podmiotów – na początku przynależności Polski do Agencji było ich mniej niż 50, obecnie jest ich ponad 300.
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła przyjmowanie wniosków do programu Fulbright Slavic Award
Termin: składanie wniosków upływa 8 stycznia 2018 roku.
Program skierowany jest do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych
w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym
z dwóch uniwersytetów współpracujących z Komisją Fulbrighta:
- University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 6 miesięczne);
- University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej (stypendium 4 miesięczne).
Konkurs NCBR: ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call
Termin: składanie wniosków upływa 8 stycznia 2018 roku.
20 listopada 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018. Celem konkursu jest rozwój współpracy badawczej między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.
II międzynarodowy konkurs NCBR w ramach programu EuroNanoMed 3
Termin: Wnioski przyjmowane są od 14 grudnia 2017 roku do 16 stycznia 2018 roku.
Uruchomiono II międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed 3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Program doktoratów wdrożeniowych
Jeden z najszybszych serwerów świata uruchomiono na PG
Zamiast mówić
o innowacyjności
– wspieramy ją i kreujemy
Studenci UW mistrzami Europy Środkowej w programowaniu zespołowym
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików