Biuletyn MNiSW, 1 grudnia 2017 r.

piątek, 1 grudnia 2017

Biuletyn MNiSW: polska gospodarka interesująca dla innowacyjnych inwestorów ✦ intensywniejsza wymiana akademicka w Hanoi

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.

Pobierz obrazki
Biuletyn, 1 grudnia 2017 roku
Umiędzynarodowienie
Gowin: umowy z Wietnamem to kolejny krok w stronę umiędzynarodowienia polskiej nauki
Podpisanie porozumień dwustronnych promujących współpracę dotyczącą nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu – to ważne punkty dobiegającej końca wizyty polskiej delegacji
w Wietnamie. Parze prezydenckiej towarzyszył m.in. wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki
i szkolnictwa wyższego.
Współpraca polsko-wietnamska zaczyna się już na poziomie uczelni i wymiany studenckiej. Wspólne programy kształcenia studentów mają w swojej ofercie Akademia Morska w Gdyni i Vietnam Maritime University w Haiphong. W zakresie fizyki współdziałają Uniwersytet Zielonogórski z Hong Duc University. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zawarła ponad 5 umów z wietnamskimi instytucjami naukowo-badawczymi, m.in. z Vietnam National University w Ho Chi Minh, które dotyczą obszarów biomedycyny, mechatroniki, IT, zarządzania i nauk humanistycznych.
Intensywniejsza wymiana akademicka i język polski w Hanoi
Resort nauki podjął starania o zaktualizowanie ram współpracy międzynarodowej (regulowane dotychczas przez umowę z 2005 roku) poprzez zawarcie z władzami wietnamskimi nowego porozumienia. Dzięki niemu więcej studentów – zarówno z Polski, jak i z Wietnamu – będzie mogło uczestniczyć w wymianie akademickiej. Oprócz porozumienia podpisany zostanie również list intencyjny między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem w Hanoi
o możliwości nauczania języka polskiego. To pierwszy krok do otwarcia w Wietnamie pierwszego wydziału studiów polskich.
Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej
a Ministerstwem Edukacji i Kształcenia Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego pozwoli rozszerzyć i zintensyfikować bilateralne kontakty akademickie. Obejmie ono między innymi obszar wymiany studenckiej i naukowej, pozwoli porównać doświadczenia w zakresie problematyki szkolnictwa wyższego oraz wzajemnie promować języki, historię i kulturę obu zaangażowanych krajów.
Rejs najsłynniejszym polskim żaglowcem "Dar Młodzieży"
W maju 2018 roku jeden z najsłynniejszych polskich żaglowców - „ Dar Młodzieży ” rozpocznie rejs dookoła świata – pod hasłem „ Rejs Niepodległości”. Jest to szansa dla młodych ludzi do zaprezentowania się w roli Młodych Ambasadorów. Poprzez ukazanie walorów i piękna swoich „małych Ojczyzn” będą promowali Polskę za granicą. Konkurs jest także okazją do pogłębienia wiedzy historycznej na temat swojego kraju. Laureaci popłyną żaglowcem „Dar Młodzieży” na jednym
z odcinków dookoła świata oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem podczas 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
Ogłoszenie wyników polsko-białoruskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2017-2018
Został rozstrzygnięty konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018. Do udziału w wymianie osobowej zakwalifikowano 12 projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polskie
i białoruskie uczelnie.
Szkolnictwo wyższe
Znamy wyniki rekrutacji na studia w roku 2017/18
Niemal 430 tys. studentów rozpoczęło w tym roku akademickim studia na polskich uczelniach. Największą popularnością wciąż cieszą się kierunki informatyczne oraz te związane z zarządzaniem
i psychologią. Spośród 429 114 osób przyjętych na studia (pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie) ponad sto tysięcy zdecydowało się na naukę w niepublicznych szkołach wyższych. Jakie kierunki i uczelnie były wybierane najczęściej?
VI Kongres Akademickich Biur Karier
Termin: 11 grudnia 2017 roku.
W Toruniu odbędzie się VI Kongres Akademickich Biur Karier. Kongres organizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta.
Nauka
Konkurs „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
W ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, finansowane będą projekty dot. organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku. Realizacja projektów w ramach konkursu przyczyni się do: integracji lokalnej społeczności wokół UTW oraz zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.
Pobierz obrazki
Wyniki konkursu NPRH „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty”
Został rozstrzygnięty konkurs „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku" w ramach modułu „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W konkursie udział wzięło 36 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygając konkursy zakwalifikował do finansowania 11 najlepszych projektów na łączną kwotę 13 017 823 zł.
Innowacje i rozwój
Dardziński: polska gospodarka interesująca dla innowacyjnych inwestorów
150 mln zł zainwestuje w rozwój technologicznych startupów fundusz Market One Capital (MOC). Połowa środków, którymi będzie dysponował MOC, popłynie w ramach programu Horyzont 2020
z „funduszu funduszy”, czyli Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Nowopowstały fundusz venture capital MOC chce zainwestować w startupy z branży marketplace i SaaS działające nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Około 75 mln zł będzie pochodziło ze środków EFI. EFI w ramach Horyzontu 2020 – największego programu wspierania badań i innowacji w historii Unii Europejskiej – już po raz drugi ulokuje pieniądze na rynku polskim (w maju tego roku zainwestował w polską spółkę Innovation Nest II.
Dardziński: innowacje niosą za sobą realne korzyści społeczne
– Ten niezwykły projekt pokazuje, że polskie innowacje nabierają realnych kształtów. Photon jest nie tylko zaawansowany technologicznie, ale przede wszystkim ma ogromne walory edukacyjne. To najlepszy dowód na to, że innowacje niosą za sobą realne korzyści społeczne – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.
Jest nieduży, ma przyjazną powierzchowność i wkrótce może stać się prawdziwym celebrytą. Robot Photon wprowadził się właśnie do laboratorium robotycznego CNK. Tu zostanie poddany różnorodnym testom. Szczegółowym i wymyślnym, bowiem w role testerów wcielą się młodzi uczestnicy zajęć laboratoryjnych. To oni sprawdzą, czy robot łatwo się uruchamia, co potrafi, na jak długo wciąga w zabawę.
NCBR - nabór wniosków do Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
NCBR, jako beneficjent grantowy dla Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ogłasza konkurs na powierzenie grantów W ramach Działania 3.3. e-Pionier. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Pięć uczelni uhonorowanych ELSEVIER Research Impact Leaders Award
Ulga B+R szczególnie korzystna dla branży IT
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików