Wkrótce nowy konkurs dla humanistów!

Wkrótce nowy konkurs dla humanistów!

„Szlakami Polski Niepodległej” to program dedykowany badaczom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, a także obszaru sztuki. Konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu tego roku i będzie wkładem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 


Cel: upowszechnienie wiedzy o niepodległej Polsce

O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się nie tylko jednostki i biblioteki naukowe, ale również muzea, które działają na rzecz nauki. Głównym celem programu będzie dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski niepodległej, a także o drogach wiodących do odzyskania w 1918 roku niepodległości.

Włączenie w obieg kulturowy dziedzictwa niepodległościowego

Służyć ma to przede wszystkim włączeniu do powszechnej świadomości, a także do obiegu kulturowego polskiego dziedzictwa niepodległościowego, obejmującego XIX, XX i XXI wiek. 

Program umożliwi realizację przedsięwzięć dokumentacyjnych, badawczych, archiwalnych, edytorskich czy konserwatorskich, a także tych międzydziedzinowych – z zakresu nauki, muzealnictwa i sztuki.

Kresy i konteksty europejskie

Zdobywca grantu będzie mógł wydać kolekcje dokumentów, pism polskich działaczy niepodległościowych i społecznych – również tych o tematyce kresowej. Zamysłem resortu nauki jest także wsparcie badań nad polską refleksją historyczną, polityczną i społeczną, a także form ekspresji artystycznych, które uwzględnią konteksty europejskie.

O szczegółach dotyczących konkursu poinformujemy wkrótce na naszych stronach.